Vigor Eğim Sensörü

                           

Eğim Sensörü Nedir?

Eğim sensörleri bir nesnenin eğim açısını, yerin çekimi ile ilişkili olarak temassız şekilde ölçer. Kapasitif MEMS teknolojisinin kullanımı sayesinde eğim sensörleri son derece hassas ve aynı zamanda çok sağlamdır. Bir yönlü sensörler bir eksenin eğimini 360° bölgesinde ölçer, ancak iki yönlü sensörler aynı anda iki ekseni ±90° bölgesinde ölçebilir.

Tilt Sensör Hakkında

Tilt Sensörleri Oryantasyon Ya Da Eğimi Saptamak Amacıyla Kullanılan Sensörlerdir. Bu Sensörler Düşük Maliyetli Ve Düşük Güç Tüketimlidirler. Tilt Sensörleri Doğru Kullanılırlarsa Çok Uzun Süre Kullanılabilirler. Basit Yapıları Nedeniyle Oyuncaklar Ve Basit Uygulamalarda Çok Tercih Edilirler. Çoğunlukla "Civa Anahtarları", "Tilt Anahtarları" Ya Da "Döner Top Sensörleri" Olarak Adlandırılırlar.

Tilt sensörleri genellikle içi oyuk silindirik şekillerde olurlar. Silindirik olmayan şekilleri de vardır. Bu oyuğun içinde serbest hareket eden iletken bir madde bulunur. Bu madde bir civa damlası veya dönen bir top olabilir. Oyuğun bir ucunda iki adet iletkenden oluşan kutuplar bulunur. Sensör eğildiği zaman iletken hareketli madde bu uca gelir ve iki iletken kısa devre yapar.

Eski tilt sensörü uygulamalarında civa oldukça sık kullanılmıştır. Ancak aşırı toksik olması sebebiyle günümüzde civalı tilt anahtarı kullanımı oldukça azalmıştır. Civa kullanımının avantajı damlanın yeterince yoğun olması ve zıplamamasıdır. Bu sayede anahtar titreşimden kötü etkilenmez. Diğer yandan top şekilli sensörler ise kolay üretilebilir, çatlamaz ve çevre kirliliğine yol açmaz.

Tilt sensörleri, ivmeölçerler kadar kesin ve doğru çalışmasa da hareket ve oryantasyon ölçümünü basitçe yapabilir. Bir diğer avantajları ise yeterince büyük tilt anahtarlarının kendi kendilerine güç kontrolü yapabilmeleridir. İvmeölçerlerde ise analog veya dijital çıkış vardır ve sonucu analiz etmek için ekstra devreler gerekir.