Mercotac 4, 6 ve 8 İletkenliler

Mercotac 4, 6 ve 8 İletkenli ürünler sabit bir alandan hareketli bir alanabir dört, altı ve sekiz iletken ile iletim sağlamaktadır.
Mercotac dönen cıvalı konnektöre ait modeller ve sipariş kodları Mercotac 430, Model 435, Mercotac Model 630, Mercotac Model 830'dir.